Aktuális bejegyzések

Posted in Életbiztosítás EUB joggyakorlat & biztosítás

Az Európai Unió Bírósága olyan ítéletet hozott az életbiztosítások szerződőit megillető elállási jog hatékony érvényesülése érdekében, ami azon túl, hogy feszegeti a tagállami magánjogok dogmatikáját, megrengetheti a biztosítókat

Az Európai Unió Bírósága az osztrák nemzeti bíróságok előzetes döntéshozatal iránti kérelmei alapján a C-355/18, C-356/18, C-357/18, és C-479/18 számú egyesített ügyekben hozott ítéletében markáns…

Tovább... Az Európai Unió Bírósága olyan ítéletet hozott az életbiztosítások szerződőit megillető elállási jog hatékony érvényesülése érdekében, ami azon túl, hogy feszegeti a tagállami magánjogok dogmatikáját, megrengetheti a biztosítókat
Posted in Vagyonbiztosítás

COVID-19 Litigation – Louisiana állam egyik helyi bíróságán benyújtották az első keresetet, amely annak megállapítását célozza, hogy az alperes Lloyd’s szindikátus perbeli üzemszünet-biztosítási kötvénye fedezetet nyújt a koronavírus járvány és a jogalkotó állam korlátozó intézkedései által a felperesi étteremnek okozott pénzügyi veszteségekre

A történelmi példák azt mutatják, hogy a biztosítási fedezetkeresés és kötvény értelmezés körében a legkétségbeesettebb és egyúttal legkreatívabb próbálkozásokat a nagy kataklizmák hívják életre. Hazánkban…

Tovább... COVID-19 Litigation – Louisiana állam egyik helyi bíróságán benyújtották az első keresetet, amely annak megállapítását célozza, hogy az alperes Lloyd’s szindikátus perbeli üzemszünet-biztosítási kötvénye fedezetet nyújt a koronavírus járvány és a jogalkotó állam korlátozó intézkedései által a felperesi étteremnek okozott pénzügyi veszteségekre
Posted in Alkotmányjog & Biztosítás Gépjármű-felelősségbiztosítás

Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt fogalmazott meg a KGfB biztosítók “igazolható módon” teljesítendő megintési és értesítési kötelezettségéről

  Az Alkotmánybíróság elutasította a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói indítványt, ugyanakkor megállapította, hogy a törvény alkalmazása során a jogbiztonságból…

Tovább... Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt fogalmazott meg a KGfB biztosítók “igazolható módon” teljesítendő megintési és értesítési kötelezettségéről
Posted in Kartell Kártérítés

Az Európai Unió Bírósága egy kartell kártérítési ügyben hozott elvi jelentőségű döntésében kimondta, hogy az EU jog tényleges érvényesülésének biztosítása érdekében a gazdasági folytonosság kritériumát ugyanúgy alkalmazni kell a kartell okozta károk megtérítéséért való felelősség betudására, mint a bírságok kiszabásával kapcsolatban, azaz a megszűnt kartellező vállalkozás gazdasági folytonosságát biztosító vállalkozás nem csak a versenybírság megfizetéséért, hanem a kartell magánjogi (kártérítési) következményeiért is felel

Az Európai Unió Bírósága (EUB) a finn vonatkozású C-724/17 számú Vantaan kaupunki ügyben a kartelljogsértésből eredő károk megtérítésére kötelezhető személyek meghatározása kapcsán adott markáns, magánjogi…

Tovább... Az Európai Unió Bírósága egy kartell kártérítési ügyben hozott elvi jelentőségű döntésében kimondta, hogy az EU jog tényleges érvényesülésének biztosítása érdekében a gazdasági folytonosság kritériumát ugyanúgy alkalmazni kell a kartell okozta károk megtérítéséért való felelősség betudására, mint a bírságok kiszabásával kapcsolatban, azaz a megszűnt kartellező vállalkozás gazdasági folytonosságát biztosító vállalkozás nem csak a versenybírság megfizetéséért, hanem a kartell magánjogi (kártérítési) következményeiért is felel
Posted in Gépjármű-felelősségbiztosítás

Jogszabálymódosítás útján a Pénzügyminisztérium egyértelművé tette, hogy biztosítási alkuszok is közreműködhetnek a nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási igazolvány (Zöldkártya) kinyomtatásában és az ügyfeleik rendelkezésére bocsátásában

A Magyar Nemzeti Bank következetes értelmezési gyakorlata eddig elvetette annak lehetőségét, hogy a biztosítók által kiállított és az üzembentartók biztosítási alkuszának elektronikus úton megküldött Zöldkártyát…

Tovább... Jogszabálymódosítás útján a Pénzügyminisztérium egyértelművé tette, hogy biztosítási alkuszok is közreműködhetnek a nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási igazolvány (Zöldkártya) kinyomtatásában és az ügyfeleik rendelkezésére bocsátásában
Posted in Alkotmányjog & Biztosítás Felügyeleti Jog

A Kúria után az Alkotmánybíróság sem találta alaptörvény-ellenesnek a Magyar Nemzeti Bank értelmezési gyakorlatát, mely szerint a befolyásszerzéshez felhasználni kívánt pénzügyi forrás törvényes eredetét a megszerzéstől a felhasználásig igazolni kell

Miután a Bit. és a Hpt. szó szerint ugyanúgy szabályozza a hatályuk alá tartozó szervezetekben való befolyásoló részesedésszerzés engedélyezési feltételei között a pénzügyi forrás törvényes…

Tovább... A Kúria után az Alkotmánybíróság sem találta alaptörvény-ellenesnek a Magyar Nemzeti Bank értelmezési gyakorlatát, mely szerint a befolyásszerzéshez felhasználni kívánt pénzügyi forrás törvényes eredetét a megszerzéstől a felhasználásig igazolni kell
Posted in Adatvédelem & Közvetlen Üzletszerzés Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

A NAIH értelmezte a GDPR 37. cikkét és iránymutatást adott azzal kapcsolatban, hogy egy Magyarországon fióktelep formájában letelepedett biztosítói vállalkozáscsoport mikor és milyen feltételekkel dönthet közös adatvédelmi tisztviselő kinevezéséről

A külföldi székhelyű biztosítótársaságok magyarországi fióktelepei sokszor az anyabiztosító székhelye szerinti tagállam (home country) és a fióktelep letelepedése szerinti ún. fogadó tagállam (host country) jogi…

Tovább... A NAIH értelmezte a GDPR 37. cikkét és iránymutatást adott azzal kapcsolatban, hogy egy Magyarországon fióktelep formájában letelepedett biztosítói vállalkozáscsoport mikor és milyen feltételekkel dönthet közös adatvédelmi tisztviselő kinevezéséről
Posted in Adatvédelem & Közvetlen Üzletszerzés

Az Insurance Europe egységes űrlapot dolgozott ki a GDPR 33. cikke szerinti adatvédelmi incidensek bejelentésére

Korábban külön blog post keretében számoltunk be arról, hogy a GDPR 2018. május 25. után milyen új kötelezettségeket ír elő a biztosítási szektor számára is….

Tovább... Az Insurance Europe egységes űrlapot dolgozott ki a GDPR 33. cikke szerinti adatvédelmi incidensek bejelentésére
Posted in Vagyonbiztosítás

A vállalatfelvásárlások egyes jogi és pénzügyi kockázatait fedező tranzakciós biztosítások („Warranties & Indemnities Insurance”) gyakorlati bemutatása

Az elmúlt bő másfél évtized egyik biztosítási sikertörténete a tranzakciós biztosítások térhódítása világszerte. Magyarországon sem ismeretlenek ezek a termékek, a hazánkban is aktív kockázati tőkealapok…

Tovább... A vállalatfelvásárlások egyes jogi és pénzügyi kockázatait fedező tranzakciós biztosítások („Warranties & Indemnities Insurance”) gyakorlati bemutatása
Posted in Biztosítók Reorganizációja Gépjármű-felelősségbiztosítás Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

Az ír Legfelsőbb Bíróság a fizetésképtelenné vált máltai székhelyű Setanta Insurance Company Limited ügyében megállapította, hogy a Setanta egykori ügyfelei által okozott károkért az ír nemzeti iroda (MIBI) nem köteles helytállni

Korábban a MÁV Általános Biztosító Egyesület és a román ASTRA biztosító fizetésképtelensége kapcsán a hazai joggyakorlatban is felmerült az a kérdés, hogy a MABISZ által…

Tovább... Az ír Legfelsőbb Bíróság a fizetésképtelenné vált máltai székhelyű Setanta Insurance Company Limited ügyében megállapította, hogy a Setanta egykori ügyfelei által okozott károkért az ír nemzeti iroda (MIBI) nem köteles helytállni